Cel mai scurt drum spre o construcție trece pe la noi
Cel mai scurt drum spre o construcție trece pe la noi

Termeni si Conditii

Site-ul www.creomixt.ro, numit in continuare www.creomixt.ro, este proprietatea Sc Creo Mixt  RO4130135, J/13/2927/1993

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Creo Mixt isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi accesata in aceasta pagina. Creo Mixt garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe site-ul www.creomixt.ro si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Creo Mixt fara acordul prealabil scris al acesteia.

 

 1.  Dreptul de autor al Creo-Mixt asupra informatiilor publicate pe site

 Intregul continut al site-ului www.creomixt.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Creo Mixt si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Creo Mixt a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Se permite folosirea site-ului www.creomixt.ro numai in limitele metionate in prezentul document. Pentru raportarea incalcarii legii drepturilor de autor, va rugam sa ne contactati pe e-mail creomixtsrl@gmail.com sau sa sunati la numarul de telefon:0728157860  

 

Dreptul de a crea o legatura web – link – catre www.creomixt.ro este limitat, neexclusiv si revocabil, si este acordat atat timp cat nu aduce neajunsuri de orice fel pentru Creo Mixt sau oricaruia dintre partenerii nostri, numai dupa obtinerea in scris sau prin email a acordului nostru.

 

 1. Politica de confidentialitate

Creo Mixt garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Creo Mixt  pentru a raspunde mesajelor trimise de utilizatori . Utilizatorii pot solicita in mod gratuit stergerea datelor de contact din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare in vederea stergerii din baza de date, se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa creomixtsrl@gmail.com

 1. . Prelucrarea datelor cu caracter personal

Actualizat 23.05.2018

Prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 se limiteaza obligatia notificarii operatiunilor de prelucrare a datelor personale la o serie de situatii specifice. Categoriile de date personale prelucrate de catre Creo-Mixt sunt: numele , adresa de e-mail si nr de telefon.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Creo Mixt  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: raspunsul la mesajele trimise de utilizator folosind formularul de contact aflat pe pagina intitulata „contact”

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (”Regulamentul”) si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, Creo Mixt are obligatia de a prelucra date cu caracter personal in conformitate cu principiile de prelucrare si in conditii de securitate tehnica si numai pentru scopurile specificate mai jos.

Principii de prelucrare

Principiile urmate de CreoMixt pentru protectia utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai in scopurile specificate, clare si legitime si acestea nu sunt prelucrate in alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
 2. Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si neexcesive in raport cu scopul pentru care sunt colectate si/sau prelucrate ulterior.
 3. Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte si daca este necesar sa fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile dumneavoastra. Vom lua toate masurile rezonabile pentru stergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, avand in vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate in continuare.
 4. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu se pastreaza mai mult timp decat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in conditii de securitate, si astfel se asigura un nivel de protectie impotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea in fata pierderii, distrugerii sau deteriorarii acestora.
 6. Creo Mixt nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.creomixt.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
  Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

CreoMixt pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului sau conform cerintelor Regulamentului.

Tipuri de date si scopuri de prelucrare

Principalele date cu caracter personal pe care le prelucram cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se refera la:

 • date de identificare (nume, adresa de email si nr de telefon)

Datele personale sunt colectate de catre CreoMixt exclusiv in mod direct de la dumneavoastra si nu de la terti. De exemplu, datele sunt colectate atunci cand dumneavoastra trimiteti un mesaj folosind formularul de contact aflat pe pagina denumita „contact”.

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate in conformitate cu Regulamentul si vor fi utilizate de catre CreoMixt in urmatoarele scopuri:

 1. preluarea si solutionarea de catre CreoMixt a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;
 2. solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor plangeri /petitii la care SC CreoMixt  este parte.

Creo Mixt se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul Site-ului, sa nu le comercializeze si sa nu le dezvaluie catre terte parti.

Principii de prelucrare

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului vor fi prelucrate intotdeauna avand la baza un obiectiv legal, dupa cum impune Regulamentul. Mai exact, prelucrarile efectuate de catre noi se intemeiaza pe urmatoarele principii:

 1. consimtamantul explicit oferit de catre utilizatori, daca ne aflam in cazul in care ne-ati acordat acest consimtamant (e.g., in caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),
 2. daca este cazul, o obligatie legala aflata in sarcina CreoMixt   (e.g., obligatii de raportare catre autoritati). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon.
 3. obiectivul legitim al Creo Mixt legat de administrarea companiei (de exemplu: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care este operata activitatea economica a Creo Mixt, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de utilizatori).

Drepturile dumneavoastra, ale utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal

Drepturile care pot fi exercitate, in mod individual sau cumulat, de catre dumneavoastra, cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

 1. Dreptul la stergerea datelor(”dreptul de a fi uitat”) – puteti cere stergerea datelor dumneavoastra personale in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Astfel puteti obtine din partea Creo Mixt stergerea respectivelor date,
 2. Dreptul de acces– puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Creo Mixt. In cazul in care sunt prelucrate puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitare dumneavoastra, Creo Mixt va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective suportate de Creo Mixt,
 3. Dreptul la rectificare– puteti obtine modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare,
 4. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal– va puteti opune in orice moment prelucrarii sau a crearii de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, aceasta prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al Creo Mixt sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita Creo Mixt,
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti obtine din partea Creo Mixt restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doriti stergerea datelor, ci optati pentru restrictionarea acestora). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate,
 6. Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modul in care Creo Mixt prelucreaza datele cu caracter personal. Plangerea va fi depusa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat si clar, care sa poata fi citit automat, si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra catre Creo Mixt, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra,
 8. Dreptul de a va retrage consimtamantul– va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Creo Mixt in orice moment, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila,

Aceste drepturi pot fi exercitate de catre dumneavoastra fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, prin E-mail: creomixtsrl@gmail.com

Revizuiri ale Politicii de Confidentialitate

Creo Mixt isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza aceasta Politica  de Confidentialitate, in orice moment.

De aceea, atunci cand accesati site-ul va rugam sa verificati sectiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil sa fi intervenit modificari de la ultima vizita.

In cazul in care aveti intrebari in legatura cu informatiile prezentate pe aceasta pagina va rugam sa ne scrieti la adresa creomixtsrl@gmail.com

Dispozitii finale

Orice alta problema cauzata de produsele si serviciile prezentate pe www.creomixt.ro si care nu este deja tratata de nici un articol din prezentul document, se va solutiona pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator.

In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele parti. Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii de Utilizare a site-ului www.creomixt.ro, clientul isi asuma in totalitate consecintele ce decurg din folosirea in aceste conditii a site-ului.

 1. Date de identificare firma

Sc Creo Mixt  RO4130135, J/13/2927/1993